Der kan være mange grunde til, at en virksomhed har brug for – eller ønsker – tilførsel af kapital.

Et vurderet behov for kapitaltilførsel behøver ikke at være ud fra en krisesituation, men ud fra et vækstmål.

Det kan eksempelvis være i forbindelse med

  • indgåelse af joint ventures
  • at man ruster sig til et fremstød på eksportmarkedet
  • et forestående ejerskifte
  • udvidelse af produktionskapaciteten
  • fusion – eller
  • andre konkrete tiltag, der skal få omsætning og indtjening i vejret.

Sesam Partners varetager hele processen, når der skal rejses kapital til virksomheden – uanset, om der er tale om lån eller emission af aktier, anparter eller virksomhedsobligationer til brug for:

  • forhøjelse af egenkapitalen
  • ekstra lånekapital eller
  • refinansiering af den eksisterende balance.

Med udgangspunkt i de identificerede långivere og investorer, rådgiver Sesam Partners ejerkreds og ledelse om den bedste sammensætning af de forskellige finansieringsformer.

The process of the Equity Fundraising process

How can we help you?

Contact us today