Der kan være mange grunde til, at en virksomhed har brug for – eller ønsker – tilførsel af kapital.

Et vurderet behov for kapitaltilførsel behøver ikke at være ud fra en krisesituation, men ud fra et vækstmål.

Det kan eksempelvis være i forbindelse med

  • indgåelse af joint ventures
  • at man ruster sig til et fremstød på eksportmarkedet
  • et forestående ejerskifte
  • udvidelse af produktionskapaciteten
  • fusion – eller
  • andre konkrete tiltag, der skal få omsætning og indtjening i vejret.

Sesam Partners varetager hele processen, når der skal rejses kapital til virksomheden – uanset, om der er tale om lån eller emission af aktier, anparter eller virksomhedsobligationer til brug for:

  • forhøjelse af egenkapitalen
  • ekstra lånekapital eller
  • refinansiering af den eksisterende balance.

Med udgangspunkt i de identificerede långivere og investorer, rådgiver Sesam Partners ejerkreds og ledelse om den bedste sammensætning af de forskellige finansieringsformer.

The process of the Equity Fundraising process

How can we help you?