Sesam Partners er medlem af Mergers Club, der er verdens største netværk af M&A firmaer i flere end 124 lande.

I langt de fleste af vores sager har vi udenlandske virksomheder og kapitalfonde blandt de potentielle købere. Vi har derfor gennem årene har vi opbygget et stort netværk af relationer, kunder og kontakter, der både har indsigt i hjemmemarked og internationale markeder.

Som medlem af Mergers Club har Sesam Partners mulighed for gennem kolleger over hele verden at supplere vores eget netværk med lokal indsigt.

Kapitalfonde over hele kloden er gennem årene blevet en stadig vigtigere faktor når virksomheder skal sælges. Kapitalfonde er dygtige til at videreudvikle virksomheder, og ofte finder de tidligere ejere glæde ved at fortsætte som minoritetsejere sammen med en kapitalfond efter et salg. Sesam Partners holder derfor nær kontakt til et stort antal danske og udenlandske kapitalfonde, og vi har solgt mange virksomheder til disse.

How can we help you?