Bigini Reklamebureau ApS er blevet solgt til Standleje ApS.

Bigini Reklame ApS har siden 1986 beskæftiget sig med stand- og messeopbygninger primært til bogmesser mv. for nordiske bogforlag. Selskabet står for design, planlægning og opførelse af individuelle stande på messer samt halopbygninger i Danmark, Sverige, Tyskland og Italien. Selskabet råder over et omfattende udstyr som udlejes til kunderne. Selskabet beskæftiger 5 ansatte, og har herudover en fast stab på 5-10 personer, som hyres og anvendes ved stand- og messeopbygning i Danmark og udlandet.

Bigini påtager sig den fulde projektstyring af udstillinger med hensyn til varetagelse af aftalegrundlag med messehaller, design, udarbejdelse af hal- og tidsplaner, transport og opbygning af stande og halopbygning. Endvidere yder de assistance under messerne samt forestår demontering og oprydning for udstillerne.

Sesam Partners rådgav sælger og gennemførte en struktureret salgsproces med en række interesserede danske købere. Køberen blev Standleje ApS, som er en virksomhed i samme branche som Bigini Reklame ApS.

EBITDA: 3
Antal ansatte: 4

Skal vi også hjælpe dig?