Som led i en strategisk tilpasning af Kommunekemi A/S som forberedelse til et salg af hele Kommunekemi, ønskede de at afhænde datterselskabet Soil Recovery.

Efter en international salgsproces, der omfattede industrielle såvel som finansielle købere, blev selskabet solgt til det amerikanske off-shore service firma National Oilwell Varco Inc.

Soil Recovery har udviklet en teknologi der kan rense det ”boremudder”, som olieboringsrør smøres med under boringer. Forretningsmodellen er dels at sælge de anlæg der kan rense boremudderet, og dels at tilbyde rensning på de steder hvor der bores efter olie. Selskabet har aktiviteter i Danmark, Norge og Kazakstan og beskæftigede på salgstidspunktet 62 medarbejdere.

Solgt til
EBITDA:
Antal ansatte: 62

Skal vi også hjælpe dig?