Project Description

Som et led i privatiseringen af de udførende funktioner og for at adskille disse fra ejerrollen i relation til de statslige ejendomme, blev alle aktiviteter inden for sikring, rengøring og tekniske vedligehold sat til salg. Aktiviteterne omfattede ca. 700 medarbejdere.

Efter en struktureret salgsproces blandt adskillige bydere, blev sikringsaktiviteterne solgt til Falck, rengøringsaktiviteterne til ISS og aktiviteterne indenfor tekniske vedligehold til en konsortium bestående af Kemp & Lauritzen og ISS.